Tervetuloa

 Tervetuloa Mouhijärvi-Seuran kotisivuille

 

Mouhijärvi-Seura on Mouhijärvellä asuvien tai täällä aikaisemmin asuneiden, myös vapaa-ajan asukkaiden, yhteinen yhdistys. Jäseneksi voivat liittyä myös muut yhdistyksen tavoitteita tukevat henkilöt.

Kotisivujen toivotaan lisäävän kiinnostusta yhdistykseemme ja siten uusien jäsenten tuloa mukaan toimintaan.

 

 

Historia-luentosarja vuoden 1918 tapahtumista